Business Intelligence Microsoft - Power BI

Špičkový pomocník v oblasti řízení rizik, analýz minulosti a plánování budoucnosti. Microsoft Power BI se řadí do nové generace nástrojů manažerského reportingu.

Posunuje náhled na firemní data na vyšší úroveň a zásobuje management relevantními informacemi v požadovaném detailu a struktuře.

Power BI umožnuje konsolidovaný sběr a analýzu dat z různých zdrojů směřující k jejich propojení, úpravám a zobrazení ve formě přehledných reportů. Nepopiratelnou předností je i moderní grafické pojetí zobrazovaných výstupů a intuitivní uživatelské prostředí.

Ve srovnání s jinými nástroji je výrazně odlehčený a to zejména zohledněním parametrů investovaného času a ceny. Požadované výstupy je v něm možné vytvořit v horizontu hodin a je také cenově dostupný z pohledu licencí.

Hlavní rysy nástroje Power BI

  • s pomocí standardních funkcionalit Power BI lze akcelerovat firemní reporting snadno na novou úroveň
  • díky automatické aktualizaci reportů sdílených v Cloudu jsou vaše data neustále aktuální a dostupná jednoduše prostřednictvím webového prohlížeče či mobilních zařízení
  • poskytuje interaktivní vizualizace reportů a analýz
  • samozřejmostí je rychlost a flexibilita napojení na datové zdroje
  • bez nutnosti programových úprav umožňuje připojení jak k Microsoft produktům (MS Excel, MS SQL, Exchange, Dynamics 365 BC a CE atd.), tak i k externím databázím (Oracle, MySQL atd.) , ale také k online službám jako je Google Analytics, Facebook, MS Sharepoint, Azure, GitHub apod.
  • produkuje přehledné reporty, které je jednoduché sdílet ve firmě i mimo firmu
  • personalizované řídící panely (dashboardy) pro každého uživatele

SQL Server Reporting Services (SSRS)

Poskytuje sadu místních nástrojů a služeb, které vytvářejí, nasazují a spravují mobilní a stránkované sestavy.