Dynamics 365 Business Central

Business Central je inteligentní podniková aplikace z nové generace Microsoft Dynamics 365 (dříve Microsoft Dynamics NAV nebo krátce NAVISION). Vize vašeho podnikání je výsledkem vašeho soustředěného úsilí.

Business Central lze považovat za řešení, které vám zajistí kontrolu a opravdu komplexní pohled do dění uvnitř vaší firmy, jakož i schopnost přijímat inteligentní rozhodnutí s pozitivním dopadem na vaše marže a zlepšování peněžních toků – což v konečném důsledku ovlivňuje růst vašeho podniku. 

Koncepce produktu Dynamics 365 Business Central zahrnuje zejména tyto aplikační oblasti:

Finance a elektronická výměna účetních dat – platby, správa peněžního toku, výnosy, uzávěrka, cizí měny, dlouhodobý majetek atd.

Business Inteligence – přehled o výkonu obchodních aktivit prostřednictvím rozpočtu, plánů účtů a analýz.

Prodej – správa prodejních procesů a informací, jako jsou například nabídky, objednávky, výnosy a zákaznické účty, zásilky.

Nákup – správa nákupních procesů a informací, jako jsou faktury, objednávky, výkazy a prodejní účty a nákup položek z prodejních dokladů.

Zásoby – registrace nových položek inventáře nebo služby, kategorizace položek pro snadné vyhledávání, úprava úrovně inventáře a úkoly týkající se kalkulace zásob.

Správa projektů – vytváření úloh a plánování zdrojů pro projekt, spravování rozpočtů pracovních míst, monitorování pokroku a sledování času strojů a zaměstnanců.

Správa skladu – zajištění efektivního toku zboží.

Výroba, montáž a plánování – definování zdrojů a jejich kapacit, naplánování operací, práce s výrobními komponenty a výrobní operace.

Správa přijaté pošty – možnost nahrát externí dokumenty v Business Central včetně příloh a pak ručně vytvořit související dokumenty nebo automaticky převést soubory na elektronické dokumenty.

Hlavní rysy Dynamics ERP aplikace Business Central (BC)

  • řešení Dynamics 365 Business Central shromažďuje informace ze všech koutů vaší společnosti a přináší  tak celkový pohled na firemní data
  • aplikace BC je připravena tak, aby plně podporovala jak podniky fungující lokálně, tak ve více státech včetně jazykového a legislativního zázemí
  • BC má obdobné uživatelské prostředí jako další známé software společnosti Microsoft. Proto je snazší než u ostatních ERP systémů, se s ním naučit perfektně pracovat. Zkracuje se tak doba potřebná k učení se a reálnému užívání v praxi
  • řešení BC je plně integrováno s ostatními aplikacemi od společnosti Microsoft, a to nejen se sadou MS Office 365 a Dynamics 365 včetně CRM systému Customer Engagement (CE)
  • ERP je poskytováno sítí zkušených certifikovaných partnerů, kteří zajišťují lokální, individuálně přizpůsobené služby
  • otevřenost systému BC umožnuje nově obohatit jednotlivá řešení o doplňky vytvářené sítí ostatních partnerů prostřednictvím Microsoft AppSource