Licencování produktů Dynamics 365

Při úvaze o výměně informačního systému ve společnosti je nutné zvolit také vhodný způsob pořízení. Systém je možné provozovat na vlastním hardwaru s licenováním on-premise nebo alternativně zvolit formu pořízeni software jako služba.

Společnost Microsoft v současné době uvádí na trh novou generaci produktů, které umísťuje jako on-line aplikace na svůj cloud, nabízí je modelem „systém jako služba“. Jednotlivé aplikace a systémy spolu čím dál více komunikují, včetně napojení systémů ERP a CRM na aplikace MS Office. Je jasné, že budoucnost je v aplikacích v cloudu, kdy jsou data zálohována a chráněna společností Microsoft.

Systémy umístěné v cloudu jsou také automaticky aktualizovány společností Microsoft, včetně údržby podkladového systému, jako například Windows a SQL Server. Firmám tak odpadá starost nejen o nákup a správu hardware, ale také o správu systémů.

V budoucnosti se tak bude celý firemní svět odehrávat v cloudu a to v aplikacích, které tvůrci poskytují formou služby. Také finanční stránka je vyřešena formou měsíčního provozního nákladu, což výrazně snižuje částku prvotní investice do pořízení informačního systému. Celý systém platby se odvíjí od aktuálního počtu uživatelů a je možné uživatele on-line přidávat i odebírat.

 

Licencování Dynamics 365 Business Central (BC)

On premise (nákup licence)

Licence na systém Microsoft Dynamics 365 Business Central se dá pořídit také formou jednorázového nákupu licence s tím, že v budoucnu se hradí Maitenance za práva k novým verzím, včetně aktualizace legislativy ČR. Cena je dána za pojmenovaného uživatele v systému, bez ohledu na agendu, do které vstupuje.

Software jako služba (Essence cloud)

Přes to, že společnost Microsoft ještě nenabízí v ČR systém formou služby, umožňuje partnerům umístit systém na Azure a licencovat tak, že výsledek se pro zákazníka tváří jako služba poskytovaná společností Microsoft.