Procesní analýza, Reingeneering procesů

Základem fungující a úspěšné firmy jsou správně nastavené firemní procesy, které musí být následně podpořeny systémem. Implementaci nového nebo revizi existujícího řešení je vhodné začít procesní analýzou, která definuje cílový stav procesů

Stále platí známé “Kdo nezná své procesy, nemůže je zlepšovat”. 

Intenzivní růst společnosti se zpravidla promítá také do snahy společnost lépe a aktivně řídit a získávat online informace důležité pro rozhodování. Tyto požadavky se logicky projeví na potřebě moderního a spolehlivého řešení, které umožní situaci bezpečně stabilizovat, online kontrolovat a připravit tak společnost na další růst.

Tento úspěch však nezávisí pouze na samotném systému, ale také na optimálním stanovení firemních procesů. S tímto záměrem doporučujeme zpracovat před samotnou implementací analýzu firemních procesů s návrhem optimálního budoucího stavu.

Hlavní přínosy procesního řízení:

  • zprůhlednění firemních procesů a systému jejich řízení = transparentnost organizace
  • identifikace slabých míst, zbytečných výjimek, neefektivních a duplicitních činností
  • zkrácení a zeštíhlení procesů
  • snížení nákladů na provádění procesů
  • definování kompetencí a odpovědností v rámci procesů
  • návrhy na změny v organizační struktuře a systému řízení
  • optimalizace IT podpory firemních procesů
  • podklady pro výběrové řízení na nový informační systém

Reingeneering procesů

Na procesní analýze a revizi současného stavu se podílí kromě analytika a zpracovatele procesů také vybraný tým pracovníků společnosti. Zpravidla se jedná o klíčové uživatele za jednotlivé oblasti, kteří provází celý projekt od začátku do konce.  Součástí analýzy je i schvalovací proces, jenž umožňuje zadavateli oponovat či upravovat konečný stav analýzy a možnou revizi procesních map.

Výstupním dokumentem je procesní analýza ve formě procesních map ve formátu EA (Enterprise Architect) a html a ve formátu MS Word.

Procesní mapy v Enterprise Architect (EA) aplikaci

S řešením Enteprise Architect se uživateli otvírá neomezená možnost tvorby vlastních procesních modelů přístupných jak ve specializovaném prostředí, tak s možností následného export dat do formátu Microsoft Word či HTML. Jedná se o interaktivní nástroj, který umožňuje podpořit a usnadnit tvorbu procesních analýz a poté i případný vývoj informačního systému.

Návrh systému

Návrh systému definuje použití správných prostředků na pokrytí procesů z procesní analýzy, včetně nutných změn systému. Tedy co je nutné v systému naprogramovat navíc, aby bylo možné uspokojivým způsobem splnit požadavky na pokrytí a optimalizaci procesů. Zpravidla se přihlíží také k funkčním požadavkům klíčových uživatelů.

Výstupním dokumentem je návrh systému ve formátu EA (Enterprise Architect) a html, jednotlivá RFC (změnové požadavky) ve formátu MS Word.