Manažerský reporting

Správně nastavený manažerský reporting patří k elementárním nástrojům strategického plánování každé úspěšné firmy. Je nenahraditelným pomocníkem v procesu monitorování výkonnosti a řízení rizik.

Díky relevantním informacím v reálném čase můžete pohotově reagovat na změny a předcházet případným komplikacím. Odborníci v Essence Vám ochotně nastaví řešení firemního reportingu odpovídajícím druhu Vašeho podnikání.

Na základě provedených realizací máme k dispozici fungující obecně aplikovatelné scénáře založené na Power BI platformě, které můžeme dále rozvíjet a přizpůsobit specifickým požadavkům bez ohledu na počet účetních jednotek (business unit) zahrnutých v reportingu.

Námi nabízené manažeské výstupy jsou použitelné jak pro menší společnosti, tak pro společnosti s diverzifikovaným portfoliem.

Power BI lze vybudovat jako samostatné řešení s flexibilním napojením jak na produkty společnosti Microsoft (MS Excel, MS SQL, Exchange, Dynamics 365 BC a CE atd.), tak k externím databázím (Oracle, MySQL atd.) a online službám (Google Analytics, Facebook, MS Sharepoint, Azure, GitHub apod.)

Další možností je využití inteligentního reportingu Power BI již přímo zabudovaného v rámci generace systémů Dynamics 365 Business Central (ERP) i Customer Engagement (CRM). Díky této integraci jsou reporty a analýzy přímo dostupné a zobrazitelné z Dynamics 365 prostředí.

Kategorie: Naše řešení
Vloženo Od
podporareportingfinance