https://www.traditionrolex.com/14

https://www.traditionrolex.com/14

Oxoid CZ – Thermo Fisher Scientific | Essence International s.r.o.

Oxoid CZ – Thermo Fisher Scientific

Distribuce mikrobiologických produktů. Řešení postavené na úpravách systému pro přesnou správu a rychlou distribuci šaržovaných mikrobiologických produktů mezi spolupracujícími partnery.

Specifika řešení 

  • Šarže i exspirace u mikrobiologických produktů
  • Elektronické objednávky od dodavatele
  • Vnitropodniková komunikace mezi složkami společnosti
  • Zjednodušení exportů dat pro reporting vůči mateřské společnosti

Komentář klienta

"Spolupráce se společností Essence je dlouhodobě bezproblémová, vždy nám rychle zvládnou vyřešit nové požadavky, ať už týkající se legislativních změn, tak změn v reportingu vůči naší mateřské společnosti. Při přechodu na nejnovější verzi systému v roce 2017 dodržel implementační tým všechny domluvené termíny a přechod tak proběhl hladce, bez přerušení dodávek vůči našim zákazníkům." Ing. Martina Machálková, finanční manažerka

Se společností Oxoid CZ spolupracujeme již od roku 2011. Postupnými upgrade systému se dospělo až do stávající podoby, která umožňuje využití moderních technologií v elektronické komunikaci mezi systémy. Díky tomu se zefektivnil průchod zakázek, jak objemem zpracovaných dokladů, tak sníženou chybovostí.

Finance a účetnictví

Systém je napojen na systém mateřské společnosti za účelem výkaznictví. Další integrací je import objednávek od dodavatelů a to včetně dodaných šarží. Vnitropodniková fakturace mezi organizačními složkami CZ a SK pak výrazně zrychlila interní komunikaci.

O společnosti

Společnost Oxoid CZ působící v segmentu distribuce mikrobiologických produktů pro klinické i průmyslové použití. Společnost je součástí nadnárodního koncernu Thermo Fisher Scientific, který působí v oblasti hi-end technologií po celém světě.

Více informací o společnosti Oxoid CZ naleznete na www.oxoid.cz

Kategorie: Reference
Vloženo Od
distribucereportingfinance

Naše firma čerpá podporu na rozvoj značky a tvorbu marketingových kampaní od Národního plánu obnovy – Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Náš projekt byl podpořen pod reg. číslem 380000456.