Řešení pro výrobu

Výroba postavená na modulech systému Dynamics 365 Business Central (dříve Navision) Vám přináší adaptabilitu potřebnou pro využití nových obchodních příležitostí. Poskytujete-li zákazníkům dobré služby, budou s vámi chtít obchodovat znovu a

Pokud zákazníci vědí, že jim pokaždé zodpovíte všechny otázky vztahující se k objednávce, nebudou hledat jinde.

Aplikace Výroba v BC:

 • Pomáhá zvyšovat efektivitu vašeho podnikání na všech úrovních, od jednotlivé dílny až po celou firmu. 
 • Umožňuje okamžitě měnit výrobní postupy a procesy, což vám pomáhá držet krok s měnícími se požadavky zákazníků. Můžete průběžně měnit kusovníky a operace, a to dokonce i u rozpracovaných výrobních zakázek.
 • Je určená pro výrobní společnosti pracující ve většině odvětví průmyslové výroby.
 • Vhodná je pro malé i velké společnosti zabývající se sériovou i zakázkovou výrobou.
 • Praktickým přínosem je transparentní přehled firemních procesů dostupný z jednoho místa. Je snadné sledovat zakázku od jejího vzniku v modulu prodeje přes plánování, výrobu až po konečnou fakturu a například následné sledování dodatečných nákladů v modulu servisu.

Základní pilíře výrobního řešení

 • výrobní kusovníky
 • technologické postupy
 • strojní a pracovní centra – organizace výrobních zdrojů
 • kapacitní plánování – alokace výrobních zdrojů do výroby
 • materiálové plánování - dozásobení výroby materiálem, MRP
 • sešity plánování - návrh výrobních zakázek

Pokročilý management výrobních procesů v Dynamics 365 BC

 • technická příprava výroby – verzování kusovníků a technologických postupů
 • automatické plánování výroby včetně omezení kapacit a výpočet kritické cesty
 • řízení zakázek - operativní úpravy plánu
 • podpora norem ISO
 • automatické účtování o nedokončené výrobě
 • adjustace nákladů - oceňování a přenos nákladů skrz celý systém, od nákupu, přes výrobu až do obchodního případu a to až na úroveň konkrétní šarže / sériového čísla
 • plánovač úloh - odlehčení systému v pracovní době

Specifika Essence Manufacturing

 • sběr výrobních dat pomocí mobilních zařízení a Kiosků (Android, iOS, web)
 • konfigurátor výrobků umožňující jedinečnou a rychlou specifikaci parametrů pro zakázkovou výrobu již od prodejní objednávky
 • polotovarová výroba s hromadným plánováním výrobních zakázek (MPS, APS)
 • napojení výrobního řešení na Průmysl 4.0 – napojení na výstupy CAD systémů, výstupy do optimalizačních programů a výrobních zařízení CNC a dalších automatů
 • automatické ukončování výrobních zakázek a rozpad nákladů
 • servisní výrobní zakázky - využití výrobního řešení od prodeje, přes plánování výroby až po dodávku, evidenci a analýzu
Kategorie: Naše řešení
Vloženo Od
výroba