Řízení výstavby nemovitostí (Developerské řešení)

Moduly pro řízení výstavby nemovitostí rozšiřují funkčnosti projektového modulu Essence, tedy nutným předpokladem pro nasazení těchto modulů je také nasazení modulu pro řízení ekonomiky a harmonogramu projektu.

Moduly jsou zaměřeny na další potřeby developerských společností.

Replikace

Modul replikací umožňuje stanovit jednotná pravidla pro jednotlivé společnosti v databázi. Je tak možné sdílet jednotnou účetní osnovu, předkontace, ale také například kontakty, zákazníky a dodavatele. Je možné vytvářet libovolný počet „master“ společností, ať už reálných či fiktivních (pouze pro nastavení), stejně tak je možné vytvářet libovolný počet společností, které mají pravidla dědit. Je tak možné vytvořit v databázi několik samostatných skupin společností, například dle předmětu činnosti.

Modul replikací je nastavitelný správcem systému, umožňuje zkušenému uživateli definovat zachytávání změn ve zdrojové společnosti a také replikování změn do cílových společností. V cílové společnosti je možné také určit pravidla a podmínky, za jakých okolností může uživatel replikovaný záznam editovat, aby nedocházelo k nekonzistenci dat.

Jednotná pravidla v systému jsou základem pro konsolidovaný manažerský reporting, ať už ze systému, nebo z datového skladu.

Konsolidace

Modul pro konsolidace umožňuje sehrání dat z vybraných společností do konsolidované fiktivní společnosti v databázi. Po sehrání všech dat do jedné společnosti je možné využít funkce na návrh vyloučení vzájemných vztahů.

Fiktivních společností je možné tvořit neomezeně, stejně tak je možné jednu společnost přihrávat do libovolného počtu konsolidovaných skupin.

S modulem konsolidace je práce na konsolidacích mnohem efektivnější, rychlejší a přesnější. Je možné také konsolidovat průběžně, například při uzávěrce každého měsíce.

Fúze

Modul pro fúze umožňuje sehrát data dvou nebo více společností do jedné, následnické společnosti. K rozhodnému datu fúze systém zakládá počáteční stavy formou počáteční rozvahy a od tohoto data je schopen přesunout doklady společnosti do jiné formou pohybů (zpětně po doručení o zapsání fúze).

Obchodní modul

Obchodní modul umožňuje evidenci jednotek ve výstavbě, a to jak z pohledu faktické evidence, účetní evidence, tak z pohledu obchodu. Data jsou základem také pro projektové weby a prezentaci projektu zájemcům a zákazníkům.

Modul se sestává z části v systému Microsoft Dynamics 365 Business Central, kde je evidence stavu a účetní agenda a dále pak z modulu v systému Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, kde je definován proces řízení prodeje a vztahu se zákazníkem.

Kategorie: Naše řešení
Vloženo Od
financedevelopment