Správa a pronájem nemovitostí

Moduly rozšiřují funkčnosti projektového modulu Essence, tedy nutným předpokladem pro nasazení těchto modulů je také nasazení modulu pro řízení ekonomiky projektu. Dále také nasazení obchodního modulu, který umožňuje evidenci jednotek.

Automatická fakturace

Modul automatické fakturace umožňuje definovat pravidla, za kterých bude systém automaticky vytvářet faktury a zálohové faktury zákazníkům. Typickým příkladem použití je faktura za nájem a zálohová faktura za služby. Systém je tak schopen automaticky generovat doklady jednotlivým zákazníkům, dle nastavené periody. Správa systému uživatelem pak spočívá v kontinuálním udržování platných smluv a částek na doklady, systém se postará o vystavení dokladů. Jeden uživatel tak může například obsloužit v systému až tisíce nájemníků.

Obchodní modul

Obchodní modul pro pronájem nemovitostí umožňuje evidovat vlastníka a řídit proces vyhledání nájemce a následný vztah s nájemníkem. Modul se sestává z části v systému Microsoft Dynamics 365 Business Central, kde je evidence jednotek a vlastníků, dále pak z části v systému Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, kde je řízen proces vyhledání nájemce a řízení vztahu s nájemcem.

Replikace

Modul replikací umožňuje stanovit jednotná pravidla pro jednotlivé společnosti v databázi. Je tak možné sdílet jednotnou účetní osnovu, předkontace, ale také například kontakty, zákazníky a dodavatele.

Jednotná pravidla v systému jsou základem pro konsolidovaný manažerský reporting, ať už ze systému, nebo z datového skladu.

Konsolidace

Modul pro konsolidace umožňuje sehrání dat z vybraných společností do konsolidované fiktivní společnosti v databázi. Po sehrání všech dat do jedné společnosti je možné využít funkce na návrh vyloučení vzájemných vztahů.

Fiktivních společností je možné tvořit neomezeně, stejně tak je možné jednu společnost přihrávat do libovolného počtu konsolidovaných skupin.

S modulem konsolidace je práce na konsolidacích mnohem efektivnější, rychlejší a přesnější. Je možné také konsolidovat průběžně, například při uzávěrce každého měsíce.

Kategorie: Naše řešení
Vloženo Od
cloudová řešenífinancedevelopment