Finance a účetnictví

Finanční systém na míru. Modul Správa financí je ústřední aplikací podnikového řešení Business Central (dříve NAVISION), ve kterém se účtují, sumarizují, zpracovávají a vykazují veškeré finanční informace.

Komplexní, integrované a stabilní řešení financí a účetnictví vyvinuté na základě dlouhodobých zkušeností, které poskytuje uživatelům přehlednou správu finančních procesů v rámci řízení podniku.

Moderní a ucelené pojetí Business Central (BC) pro řízení financí poskytuje nástroje umožňující uživatelům lépe a rychleji se orientovat. Operativní prostředky a širší přehled mohou společnosti pomoci určit konkurenceschopný směr pro podnikání. Díky lokalizovanému řešení BC lze převést finanční a výkonné řízení společnosti na spolehlivý a efektivní proces.

Hlavní rysy modulu Správa financí a účetnictví

 • vedení účetnictví libovolného počtu společností v databázi poskytující plnou legislativní a jazykovou oporu i v případě mezinárodních poboček
 • podpora elektronické komunikace s bankami, které v ČR nabízejí své služby. Pro zahraniční účty systém standardně poskytuje také podporu SEPA plateb
 • podpora elektronické komunikace s finančním úřadem, například možnost exportu DPH výkaznictví v XML formátu
 • zobrazování finančních částek ve výkazech (sestava DPH, výroční sestavy, výkaz příjmů) v alternativních měnách
 • přiřazování rozpočtů jednotlivým účtům, organizačním jednotkám nebo projektům, a to na základě definovaných období
 • autorizace dokladů – v systému je možné na dokladech využít také autorizace, kdy na základě parametrů v dokladu je možné nastavit autorizační pravidla. Schvalovatelé jsou pak na domovské stránce nebo formou emailové notifikace upozorněni na požadavek na schválení dokladu
 • vytváření finančních sestav s možností využití i historických dat
 • automatický import směnných kurzů
 • napojení na ARES, ISIR – insolvenční rejstřík

Další součástí finančního modulu jsou mimo jiné i následující funkcionality:

 • Cash flow
 • Účetní schémat a výkaznictví
 • Správa majetku – nákup, prodej, odpisy
 • Konsolidace, fúze
 • Alokace nákladů
 • Mezifiremní (vnitropodniková) fakturace
 • Správa cizích měn – konverze, účtování, výkaznictví
 • Komunikace na Intrastat
 • Správa pokladen
 • Zálohy
 • Penále, upomínky
 • Zápočty
 • Napojení na EET – elektronická evidence tržeb
Kategorie: Naše řešení
Vloženo Od
reportingfinance