Systémové integrace

Hledáte IT společnost, která si bude umět poradit s rolí systémového integrátora neboli někoho, kdo efektivně propojí Vaše doposud odděleně fungující softwarové aplikace a vytvoří z nich funkční celek?

Cílem systémové integrace je propojení jednotlivých (sub)systémů, tak aby se dohromady chovaly jako jeden celek. Jednotlivé systémy slouží svým specifickým účelům, mohou být založeny na rozdílných technologiích a v odlišné kvalitě podpory firemních procesů.

Pro využití plného potenciálu jednotlivých článků řetězce je vhodné systémy propojit, a to ať už na úrovni procesní, nebo na úrovni systémové komunikace mezi jednotlivými sub-systémy.

Nezřídka se stává, že při implementaci ERP systému (Dynamics 365 BC) je nutné zachovat některé provozní systémy a tyto integrovat do moderního řešení. V takovém případě jsme schopni jako systémový integrátor garantovat smysluplnost a konzistenci celku.

Procesní analýza a integrace

Na základě dlouholetých zkušeností s implementacemi systémů považujeme za velmi důležité, aby samotnou integraci přecházela procesní analýza. Cílem analýzy je zhodnotit současný stav systémů ve Vaší společnosti  a pokusit se navrhnout možný postup pro dosažení moderního a spolehlivého řešení. Jedná se analýzu stavu a doporučení v nejvyšší úrovni, nikoli o detailní analýzu požadavků jednotlivých uživatelů.

Propojení komunikace mezi systémy

Výstupem analýzy je zhodnocení současného stavu a nasměrování společnosti do budoucna, ať už bude integrátorem Vašich systémů naše společnost Essence International nebo se rozhodnete pro alternativní,  pro Vás v dané situaci nejoptimálnější řešení.

Datová integrace

Moderními nástroji datové integrace jsou aplikace Business Inteligence.

Společnost Essence nabízí svým klientům nástroje pro nahlížení na data v souvislostech prostřednictvím řešení založených na plaformě Power BI, nebo pomocí služby Reporting Services v systému Microsoft SQL Server.

Kategorie: Naše řešení
Vloženo Od
podpora